Boqqa nbid, ftit minn dak li jfexfex, u birra ghar ragel…
💄Capappna dik in naqa ta makeup
💃🏻U lbisna libsa tlellex
👯‍♀️ U erhielna ha nicelebraw mal Christmas Tree 🎄 🎉 (ghax dis-sena hekk gej ix xoghol 😂)
Ma lewwel ta Dicembru, zewgi jibda jiftah dal gmiel ta kalendarju, gurnata b’gurnata!! Nghaqdu erba u ghoxrien il flixkun birra li ma sibx bhalhom !!
😍
POPP

they have it ALL!!